Finanšu līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu izpētei un publiski pieejamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Iesniegumu Valsts budžeta finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai izvērtē un lēmumu pieņem Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes (Pārvaldes) Komisija. Pieņemot lēmumu par finansējuma piešķiršanu, Komisija ņem vērā pieejamo valsts budžeta līdzekļu apjomu un Pārvaldes noteiktus kritērijus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Objekta īpašnieks (valdītājs), pilnvarotā persona
Termiņš:
Lēmums par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts 30 dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas, ņemot vērā pieejamo valsts budžeta līdzekļu apjomu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmums par finanšu līdzekļu piešķiršanu vai par to atteikumu stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam un ir viena mēneša laikā apstrīdams ar iesniegumu Pārvaldes vadītājam (Rīga, M.Pils ielā 19, LV-1050)
Atgādinājums
Uz finansējuma piešķiršanu var pretendēt, ievērojot šādus kritērijus:
- Objekts ir sabiedrībai pieejams valsts nozīmes kultūras piemineklis.
Pēc darbu pabeigšanas Pārvaldei jāiesniedz Atskaite par finansējuma izlietojumu.
Skat. http://mantojums.lv/lv/GP/
Normatīvie akti
Par kultūras pieminekļu aizsardzību
(Augstākā Padome; likumi; 1992.03.11.)
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 916; 2004.11.13.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, M.Pils iela 19, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.06.19.