Kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšana ēkām (būvēm un to atsevišķiem elementiem) Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Lai aizsargātu Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonas no būtiskiem pārveidojumiem, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Pārvalde) un Rīgas pilsētas būvvalde izvērtē attīstības un ēku rekonstrukcijas projektus, ņemot vērā ēku, būvju un to atsevišķu elementu kultūrvēsturiskās vērtības līmeņus. Ja ēkai nav noteikts kultūrvēsturiskās vērtības līmenis, to nosaka Pārvalde (atbilstoši sešiem līmeņiem), saskaņojot ar Rīgas pilsētas būvvaldi un nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi. Kultūrvēsturiskās vērtības līmeni Pārvalde novērtē ar ekspertu metodi (Pārvalde un neatkarīgu ekspertu pastāvīga komisija).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Objekta īpašnieks (valdītājs), pilnvarotā persona
Termiņš:
30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Pārvaldei jāiesniedz iesniegums, kuram pievienota pilnvara (ja iesniedzējs nav objekta īpašnieks), vēlama fotofiksācija, ēkas novietnes plāns, kā arī cita informācija, kura minēta iesnieguma veidlapā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Pils iela 20, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Pils iela 20, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki