Atzinums par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Atzinums par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, tiek sniegts, lai personas varētu pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Objekta īpašnieks (valdītājs), pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atzinums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam un ir viena mēneša laikā apstrīdams ar iesniegumu Pārvaldes vadītājam (Rīga, M.Pils ielā 19, LV-1050).
Atgādinājums
Lai saņemtu nodokļu atvieglojumus, persona līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldes Būvieceru pārvaldes Rīgas pilsētas kultūras pieminekļu aizsardzības nodaļā noteiktas formas pieteikumu
Normatīvie akti
Par kultūras pieminekļu aizsardzību
(Augstākā Padome; likumi; 1992.03.11.)
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 916; 2004.11.13.)
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 198; 2013.01.24.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, M.Pils iela 19, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.06.19.