Atļauja saimnieciskās darbības veikšanai kultūras piemineklī un tā aizsardzības zonā (kultūras pieminekļa un tā vides pārveidojumiem)
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Atļaujas saimnieciskās darbības veikšanai kultūras pieminekļu teritorijā vai to aizsardzības zonās tiek izsniegtas, ņemot vērā paredzēto darbu ietekmes izvērtējumu uz kultūras pieminekli.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Objekta īpašnieks (valdītājs), pilnvarotā persona
Termiņš:
Atļauja tiek izsniegta 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums, norādot tajā paredzamo darba vietu, apjomu un izpildīšanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki