Informācijas sniegšana par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Kultūras pieminekļu īpašnieki, vēsturnieki un interesenti var iepazīties ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (Pārvalde) rīcībā esošo informāciju par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem:
• Saņemt Izziņu par kultūras pieminekļa statusu (ir/nav valsts aizsargājams kultūras piemineklis (tā daļa); atrodas/neatrodas kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā)
• Iespēja iepazīties ar Pārvaldes rīcībā esošo informāciju izmantojot Pārvaldes lasītavu;
• Iespēja iepazīties ar Pārvaldes pieminekļu sarakstā esošo informāciju Pārvaldes mājas lapā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izziņu par kustamiem kultūras pieminekļiem var saņemt tikai īpašnieks (valdītājs) vai īpašnieka pilnvarota persona
Termiņš:
Izziņa par kultūras pieminekļa statusu tiek izsniegta 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Lai saņemtu “Izziņa par kultūras pieminekļa statusu” jāiesniedz Pārvaldei adresēts Iesniegums izziņas par objekta statusu saņemšanai (skat. veidlapas).
Lai iepazītos ar Pārvaldes rīcībā esošo informāciju izmantojot Pārvaldes lasītavu, jāiesniedz Pārvaldei adresēts Iesniegums brīvā formā.
Iepazīties ar Pārvaldes pieminekļu sarakstā esošo informāciju iespējams Pārvaldes mājas lapā (http://mantojums.lv/lv/piemineklu-saraksts/).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki