Informācijas sniegšana par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Kultūras pieminekļu īpašnieki, vēsturnieki un interesenti var iepazīties ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (Pārvalde) rīcībā esošo informāciju par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem:
• Saņemt Izziņu par kultūras pieminekļa statusu (ir/nav valsts aizsargājams kultūras piemineklis (tā daļa); atrodas/neatrodas kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā)
• Iespēja iepazīties ar Pārvaldes rīcībā esošo informāciju izmantojot Pārvaldes lasītavu;
• Iespēja iepazīties ar Pārvaldes pieminekļu sarakstā esošo informāciju Pārvaldes mājas lapā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izziņu par kustamiem kultūras pieminekļiem var saņemt tikai īpašnieks (valdītājs) vai īpašnieka pilnvarota persona
Termiņš:
Izziņa par kultūras pieminekļa statusu tiek izsniegta 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums izziņas par objekta statusu saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1