Informācijas sniegšana par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Kultūras pieminekļu īpašnieki, vēsturnieki un interesenti var iepazīties ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (Pārvalde) rīcībā esošo informāciju par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem:
• Saņemt Izziņu par kultūras pieminekļa statusu (ir/nav valsts aizsargājams kultūras piemineklis (tā daļa); atrodas/neatrodas kultūras pieminekļa teritorijā vai aizsardzības zonā)
• Iespēja iepazīties ar Pārvaldes rīcībā esošo informāciju izmantojot Pārvaldes lasītavu;
• Iespēja iepazīties ar Pārvaldes pieminekļu sarakstā esošo informāciju Pārvaldes mājas lapā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Izziņu par kustamiem kultūras pieminekļiem var saņemt tikai īpašnieks (valdītājs) vai īpašnieka pilnvarota persona
Termiņš:
Izziņa par kultūras pieminekļa statusu tiek izsniegta 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, M.Pils iela 19, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.06.28.