Pabalsts bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Pabalstu bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ir tiesības saņemt bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai, kura ir darbspējīgā vecumā (personas dzīvesposms no 15 gadu vecuma līdz Latvijas Republikā noteiktajam vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai) pabalsta pieprasīšanas dienā, ja:
• persona strādā (ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais);
• persona nestrādā (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), tai ir bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss un tā pilda bezdarbnieka vai darba meklētāja pienākumus, tostarp iesaistās valsts valodas apguves programmās.
Bēglim ir tiesības saņemt pabalstu 10 mēnešus 12 mēnešu periodā no bēgļa statusa iegūšanas dienas.
Alternatīvo statusu ieguvušai personai ir tiesības saņemt pabalstu 7 mēnešus 12 mēnešu periodā no alternatīvā statusa iegūšanas dienas.
Vairāk informācijas varat iegūt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) mājas lapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/begliem-vai-alternativo-statusu-ieguvusam-personam
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, kas adresēts VSAA. Iesniegumu jāiesniedz klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”
Adrese: Šarlotes iela 1D, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 67336651
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var saņemt klātienē.
Pabalstu pārskaita saņēmēja norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus