Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu WMS serviss
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Web Map Service (WMS) ir tīkla karšu serviss ģeotelpisko datu apmaiņai tīmeklī no vienas vai vairākām ģeotelpisko datu bāzēm. WMS pieprasījums nosaka, kuru ģeotelpisko slāni vai interešu zonu ir jāapstrādā un atbildē sniedz kartes attēlu rastra formātā, ko var attēlot pārlūkprogrammā.

Telpisko datu WMS serviss ir izstrādāts, lai ikviens interesents var pārlūkot datus par apgrūtinātajām teritorijām un aizsargjoslu izraisošiem objektiem (punkti, līnijas, daudzstūri).

Telpisko datu WMS servisā tās lietotājam tiek izplatīti tikai tie dati, kuriem datu sniedzējs nav noteicis ierobežotas pieejamības informācijas statusu, izņemot gadījumus, kur saskaņā ar  Ātrdarbīga elektronisko sakaru tīkla likumu, neatkarīgi no ATIS datu sniedzēja norādītās informācijas par ierobežotas pieejamības statusa piešķiršanu, ir jānodrošina publiska pieejamība datiem par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem (atrašanās vieta kartē, infrastruktūras veids atbilstoši ATIS objektu klasifikatoram un datu sniedzējs) par tīkla operatora fiziskās infrastruktūras aizsargjoslām un fizisko infrastruktūru.
Dati par apgrūtinātajām teritorijām un objektiem ir pieejama šādos mērogos:
• Slānim par objektiem: no 1:200 līdz 1:10 000;
• Slānim par apgrūtinātajām teritorijām: no 1:200 līdz 1:75 000.

Maksa par WMS servisa izmantošanu diennaktī (laika periods no plkst. 00.00 līdz 24.00) tiks aprēķināta par tām diennaktīm, kuru laikā būsiet vismaz vienreiz pieslēgušies WMS servisam, neatkarīgi no izmantošanas ilguma un pieslēgumu reizēm. Mēneša maksa tiks aprēķināta neatkarīgi no tā, vai kalendārajā mēnesī esat veikuši vienu, vairākus vai neesat veikuši nevienu pieslēgumu WMS servisam.

Iespējamie datu izmantošanas noteikumu veidi:
1. gala lietotājam noteikumi atļauj izmantot datus tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām tos izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot izmantošanai trešajai personai;
2. pakalpojumu sniedzējam noteikumi atļauj datus izmantot savām vajadzībām un iekļaut tos sniegtajos...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saņemams tiešsaistē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana:
Pakalpojumu var pieprasīt un saņemt Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu ”Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu WMS serviss”.
Pakalpojums ir pieejams pēc tā apmaksas, ja pakalpojuma saņēmējs ir piekritis licencē iekļautajiem noteikumiem.

Iespējamie datu izmantošanas noteikumu veidi:
- gala lietotājam noteikumi atļauj izmantot datus tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām tos izmantot pakalpojumu sniegšanai vai nodot izmantošanai trešajai personai;
- pakalpojumu sniedzējam noteikumi atļauj datus izmantot savām vajadzībām un iekļaut tos sniegtajos pakalpojumos, bet bez tiesībām datu kopu nodot izmantošanai trešajai personai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Sakarā ar tehnisku uzlabojumu veikšanu, pakalpojums šobrīd nav pieejams. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.