Manā īpašumā deklarētās personas
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālās Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas vai reģistrējušas dzīvesvietu viņam piederošajā īpašumā, vai par šo personu skaitu. Ja nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma īpašnieku, nepieciešams uzrādīt īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.
E-pakalpojumā “Manā īpašumā deklarētās personas” ziņas tiek sniegtas tikai par tiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem ziņas iekļautas zemesgrāmatās un tikai par aktuālajām personām, kuras deklarētas vai reģistrētas šajā īpašumā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Klātienē ziņas var pieprasīt nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona.
E-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas” var izmantot tikai fiziska persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Izmantojot e-pakalpojumu, ziņas tiek sniegtas bez aiztures.
Klātienē, pa pastu vai elektroniski ziņas tiek sniegtas līdz 15 dienām, ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Elektroniski
E-pakalpojumā iegūtās ziņas nav paredzētas izmantošanai kā izziņa. Pakalpojuma izpildes laikā tiek sniegtas ziņas no: 1. Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par lietotājam reģistrētajiem īpašumiem un to adresēm; 2. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra par īpašuma sastāvā esošo kadastra objektu adresēm; 3. PMLP Iedzīvotāju reģistra par personām, kurām lietotāja īpašumā ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Manā īpašumā deklarētās personas
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Izziņas veidā informāciju var pieprasīt jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā klātienē, pa pastu vai elektroniskā veidā. Klātienē jāiesniedz pieprasījums ziņu saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra par nekustamajā īpašumā deklarētajām personām, norādot precīzu īpašuma (-u) adresi.
Elektroniski ziņas var pieprasīt un saņemt portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, vai pieprasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz PMLP e-pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv. E-pastā ziņas tiek sniegtas, ja ziņu pieprasītājs izmanto datu aizsardzības tehniskos līdzekļus, izmantojot kādu no brīvi pieejamām datu šifrēšanas programmatūrām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Aizkraukles nodaļa
PMLP Alūksnes nodaļa
PMLP Balvu nodaļa
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
Parādīt visus...
Pasts
Aizkraukles nodaļa - pasts
Alūksnes nodaļa - pasts
Balvu nodaļa - pasts
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
PMLP Bauskas nodaļa
Parādīt visus...