E-pakalpojums "Manā īpašumā deklarētās personas"
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Pakalpojuma saņēmējam tiek sniegta informācija par personām, kurām pakalpojuma saņēmējam piederošajā nekustamajā īpašumā ir spēkā reģistrētā vai deklarētā dzīvesvietas adrese.
Informācija tiek sniegta bez maksas un tikai par tiem nekustamajiem īpašumiem, par kuriem ziņas iekļautas zemesgrāmatās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, par kura nekustamo īpašumu un īpašuma tiesībām ir iekļautas ziņas Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Ziņas tiek sniegtas uzreiz.

Paziņojums

Ir iespējami pakalpojuma plānveida un ārkārtas pārtraukumi.

Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Latvijas valsts portālā www.latvija.lv jāizvēlas sadaļa e-Pakalpojumi un jāizvēlas atbilstošais pakalpojums. Ziņām ir tikai informatīvs raksturs un tās nav paredzētas izmantošanai kā izziņas. Pakalpojuma izpildes laikā tiek sniegtas ziņas no: 1. Tiesu administrācijas Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par lietotājam reģistrētajiem īpašumiem un to adresēm; 2. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts adrešu reģistra par īpašuma sastāvā esošo kadastra objektu adresēm; 3. PMLP Iedzīvotāju reģistra par personām, kurām lietotāja īpašumā ir spēkā reģistrācija dzīvesvietā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Manā īpašumā deklarētās personas
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Manā īpašumā deklarētās personas