Ģeotelpiskie dati par mirstību, karšu lejupielādes pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Slimību profilakses un kontroles centrs
Īss apraksts:
Lejupielādējama informācija par nāves cēloņiem Latvijas statistiskajos reģionos, pilsētās un novados pa vecumu grupām, dzimumiem.
Datu kopā iekļauti šādi nāves cēloņi: ļaundabīgi audzēji, endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības, psihiski un uzvedības traucējumi, asinsrites, nervu, gremošanas, uroģenitālās sistēmas slimības, sirds išēmiskās un cerebrovaskulārās slimības, kā arī ārēji slimību un nāves cēloņi, transporta nelaimes gadījumi, tīšs paškaitējums un vardarbība.
Rādītājs aprēķināts uz 100 000 attiecīgās vecuma grupas un attiecīgā dzimuma iedzīvotāju skaita.

Lejupielādes pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas bez ierobežojumiem, kuras vēlas saņemt informāciju par veselības statistiku.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Termiņš:
Pastāvīgi tiešsaistē Ģeoportālā pieejama informācija par mirstību
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Ģeotelpisko datu lejupielādes pakalpojums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1