Iesniegums komersanta reģistrācijai būvkomersantu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Lai veiktu komercdarbību vienā vai vairākās būvniecības jomās, kā arī arhitektūras vai elektroenerģētikas jomā, komersantam jāreģistrējas būvkomersantu reģistrā.
Pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams drošs e-paraksts.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiska persona, kas vēlas sniegt pakalpojumus būvniecības, elektroenerģētikas vai arhitektūras jomā
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmums par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā tiek pieņemts:
- 5 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas, ja iesniegums ir elektroniska dokumenta formā un parakstīts ar drošu elektronisku parakstu;
- 10 darbdienu laikā pēc reģistrācijas iesnieguma saņemšanas papīra dokumenta formā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda iesniegums Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē www.bis.gov.lv. Iesniegumu var iesniegt arī portālā latvija.lv vai klātienē, pa pastu, e-pastu. Pa e-pastu nosūtītam vai e-pakalpojumā iesniegtam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene BVKB lietvedība (1.stāvs)
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67013305
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par reģistrāciju būvkomersantu reģistrā saņem elektroniski uz būvkomersanta norādīto e-pasta adresi un publicē Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) būvkomersantu reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā BIS Būvkomersantu reģistrs