Atgādinājumu saņemšana
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Būvniecības informācijas sistēmas automātiskā apziņošanas sistēma nodrošina iespēju publiskā portāla reģistrētiem lietotājiem (būvniecības ieceres ierosinātāji, būvspeciālisti, būvkomersanti, publisko ēku īpašnieki, u.c. ) saņemt automātiskus atgādinājumus (e-pasta veidā vai paziņojumus sistēmā) par veicamajiem darbiem un tuvākajiem termiņiem.
Piemēram, būvniecības ieceres ierosinātāji var saņemt  informatīvus E-pasta paziņojums par būvatļaujas izdošanu vai brīdinājumu par ieceres iesnieguma noraidīšanu. Būvspeciālisti, būvkomersanti var saņemt  E-pasta paziņojumus, piemēram, par būvprojekta apstiprināšanu, paziņojumus par pilnvaras izveidošanu vai brīdinājums par saņemtās pilnvaras derīguma termiņa beigu tuvošanos, u.c.. Publisko ēku (skolu, tirdzniecības centru, biroju, u.c. ēku, kurā paredzēts uzturēties vairāk kā 100 cilvēkiem)  īpašnieki var saņemt E-pasta paziņojumus par atzinuma par būves ekspluatācijas pārbaudi saņemšanu, savukārt būvniecībā iesaistītās personas var saņemt brīdinājumu  par "Atzinuma par būves pārbaudi" norādījumu izpildes termiņa iztecēšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Būvniecības informācijas sistēmas reģistrētie lietotāji, kas kaut reizi pieslēgušies publiskajam portālam.
Termiņš:
24/7
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai  iegūtu piekļuvi pie automātiskiem paziņojumiem un atgādinājumiem no Būvniecības informācijas sistēmas, personai jāpieslēdzas sistēmas publiskajam portālam un sadaļā PROFILS jānorāda e-pasta adrese, ja informāciju vai brīdinājumus vēlas saņemt ne tikai sistēmas sadaļā PAZIŅOJUMI, bet arī e-pastā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā BIS paziņojumu uzstādījumi
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lai  saņemtu automātiskus paziņojumus un atgādinājumus no Būvniecības informācijas sistēmas, jāpieslēdzas sistēmas publiskajam portālam un jāatver sadaļa PAZIŅOJUMI. Ja e-pasta adresi bijāt norādījis PROFILA sadaļā, tad automātiskus paziņojumus un atgādinājumus saņemsiet arī savā e-pasta pastkastītē.
Tomēr, ja nevēlaties saņemt e-pastā ziņojumus no automātiskās apziņošanas sistēmas, sadaļā PAZIŅOJUMI pie paziņojumu uzstādījumiem ir iespējams šo funkcionalitāti atslēgt. Šajā gadījumā informāciju turpināsiet saņemsiet tikai Būvniecības informācijas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā BIS paziņojumi