Atļauja izmantot pagaidu ievešanas procedūru
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atļauja nodrošina atļaujas turētājam iespēju izmantot Savienības muitas teritorijā ārpussavienības preces, kas paredzētas atpakaļizvešanai neizmainītā veidā, izņemot parastā nolietojuma izmaiņas, kuras radušās, tās lietojot, pilnīgi vai daļēji atbrīvojot tās no ievedmuitas nodokļa un citu obligāti maksājamo nodokļu maksājumiem un nepiemērojot tām tirdzniecības politikas pasākumus.
Lai precēm piemērotu pagaidu ievešanas procedūru tām jāatbilst noteiktajiem izmantošanas mērķiem.
Preču nodošanai pagaidu ievešanai jāsaņem atļauja. Atļaujā norāda atļaujas izmantošanas nosacījumus.
Atļaujas saņemšanai nepieciešams galvojums muitas parāda, kas var rasties, nodrošināšanai.

Gadījumos, kad preces var tikt ievestas uz laiku ar pilnu atbrīvojumu no muitas nodokļa, atļauja tiek pieprasīta un izsniegta vienkāršotā kārtībā (sk. aprakstu “Muitas procedūra – pagaidu ievešana”).
Pagaidu ievešanas procedūra ir pabeigta, kad precēm, kurām bijusi piemērota šī procedūra, vai pārstrādes produktiem tiek piemērota nākamā muitas procedūra, tie ir izvesti no Savienības muitas teritorijas vai iznīcināti, neatstājot pārpalikumus, vai kad no tiem atsakās par labu valstij.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Jebkura Savienībā vai ārpussavienības muitas teritorijas reģistrēta persona kura spēj garantēt darbību pareizu izpildi.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju izmantot pagaidu ievešanas procedūru, pieteikumu atļaujas saņemšanai iesniedz Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Lai uzzinātu, kā kļūt par EDS lietotāju, lūdzu skatīt Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Elektroniskās deklarēšanas sistēma” publicēto informāciju “Kā kļūt par EDS lietotāju?”.
SMK Muitas lēmumu sistēmas izmantošanai EDS lietotājam papildus ir jāiesniedz “Iesniegums par Eiropas Komisijas SMK Muitas lēmumu sistēmas lietotāju (-iem)”.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Lēmumu reģistrē Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā un informācija adresātam ir pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) -
Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma