Atļauja veikt pagaidu uzglabāšanas vietu darbību
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Preču pagaidu uzglabāšanas vietas turēšanai Valsts ieņēmumu dienests izsniedz atļauju. Atļaujā nosaka preču pagaidu uzglabāšanas vietu un nosacījumus preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai. Preču pagaidu uzglabāšanas vietu preču uzglabāšanai var izmantot jebkura persona.
Ārpussavienības precēm, kas atrodas pagaidu uzglabāšanā, jāpiemēro muitas procedūra, vai tās jāizved atpakaļ 90 dienu laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.punkta izpratnē.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieteikumu atļaujas saņemšanai iesniedz Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). VID tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1. dokumentus, kas apliecina, ka pagaidu uzglabāšanas vieta atrodas tās personas īpašumā, kura pieprasa atļauju, vai ka personai, kura pieprasa atļauju, ir attiecīgās teritorijas nomas tiesības;
2. pagaidu uzglabāšanas vietas plānu, kurā iezīmēta un skaidri identificējama pagaidu uzglabāšanas vieta, tās adrese, ārējā robeža, pagaidu uzglabāšanai izmantojamā teritorija un būves (piemēram, noliktavas, nojumes), kopējā platība un kopējais tvertņu un cauruļvadu sistēmas tilpums, atsevišķi norādot katras tvertnes un katra cauruļvada tilpumu;
3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinuma kopiju par pagaidu uzglabāšanas vietas atbilstību normatīvajos aktos par ugunsdrošību noteiktajām prasībām;
4. attiecīgās Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes atzinuma kopiju par pagaidu uzglabāšanas vietas atbilstību normatīvajos aktos par vides aizsardzību noteiktajām prasībām.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978