Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN nosūtīšana. Izziņa par NĪN parāda neesamību.
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam. Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma parādu neesamību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Ne vēlāk kā 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas pieprasīšana
Pakalpojums tiek sniegts likuma noteiktajā kārtībā bez pieprasīšanas. Maksāšanas paziņojuma nesaņemšanas gadījumā, maksāšanas paziņojuma nosūtīšanai uz faktisko dzīvesvietu, maksāšanas paziņojuma elektroniskai nosūtīšanai - NĪN maksātājs pakalpojumu pieprasa rakstiski, nosūtot iesniegumu pa pastu, iesniedzot klātienē, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojumu portāls www.epakalpojumi.lv
Klātiene
Rēzeknes novada pašvaldība
Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests - klātiene
E-pasts
2. solis / Maksāšanas paziņojuma nosūtīšana
Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli tiek atkārtoti izsniegts vai nosūtīts, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.
Informācija par aprēķināto nodokli (maksāšanas paziņojums), maksājumu informācija un nodokļa kontu stāvoklis ir pieejama arī vietnē www.epakalpojumi.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188; 64607189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@rdc.lv
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
3. solis / Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību pieprasīšana
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt izziņu par nodokļa parāda neesamību papīra vai elektroniski parakstīta dokumenta formā, iesniegšanai iestādēs, kurām nav nodrošināta iespēja saņemt informāciju par nodokļa nomaksu tiešsaistes režīmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojumu portāls www.epakalpojumi.lv
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188; 64607189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@rdc.lv
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
4. solis / Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana
Atbildīgā amatpersona sagatavo izziņu par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību konkrētam nodokļa maksātājam, reģistrē to un sagatavo nosūtīšanai pa pastu, e-pastu, vai izsniegšanai klātienē. Izziņa tiek izsniegta vai nosūtīta pēc samaksas 0,71 Eur apmērā saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188; 64607189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@rdc.lv
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: