Izziņa (lēmums) par darījumiem ar lauksaimniecības zemēm
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Iegādājoties lauksaimniecības zemi un zemi, kuras sastāvā dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmajā daļā minētie darījumu subjekti var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, ja tie atbilst likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 281.pantā noteiktiem nosacījumiem un darījuma akts derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam ir pievienota pašvaldības piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. Lauksaimniecības zemes ieguvēji iesniedz iesniegumu un darījuma aktu pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Pašvaldība izvērtē lauksaimniecības zemes pircēju iesniegumus un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, kuru noformē izziņas veidā, vai pieņem lēmumu par atteikumu lauksaimniecības iegūšanai īpašumā  komisija.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmajā daļā minētie darījumu subjekti vai pilnvarotās personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas
Termiņš tiek noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajiem termiņiem un kārtībai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Rēzeknes novada pašvaldības lēmumu par atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā darījuma pusēm ir tiesības pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par zemes privatizāciju lauku apvidos
(LR; likumi; 1; 1992.09.02.)
Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi
(mk; noteikumi; 2; 2000.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Vispārējie personāla pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.03.