Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos: 1) Ja personai ir zudis tiesisks pamats lietot dzīvojamo telpu; 2) ja persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
30 dienas, ja nepieciešamas papildus informācija, termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / 1.solis
Uz personas iesnieguma pamata tiek izvērtēts personas dzīvesvietas ziņu tiesiskums. Deklarētās dzīvesvietas ziņas tiek anulētas 2 gadījumos: 1) Ja personai ir zudis tiesisks pamats lietot dzīvojamo telpu; 2) ja persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Personas iesniegums; īpašuma vai īres tiesību apliecinošs dokuments, vai cits dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustamo īpašumu; fiziskai personai jāuzrāda pase, pilnvarotai personai – arī notariāli apliecināta pilnvara; juridiskai personai – arī uzņēmuma reģistrācijas apliecība un dokuments, kas paliecina tiesības pārstāvēt juridisko personu (statūtu, pilnvara).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.solis
Pakalpojumu var pieprasīt, sūtot savu pieprasījumu pa pastu uz adresi – Atbrīvošanas aleja 95 A, Rēzekne, LV-1460 vai uz e-pastu: info@rezeknesnovads.lv
Rēzeknes novada pašvaldības pagasta pārvaldes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki