Izziņa (lēmums) par atļauju iegūt īpašumā zemi trešās valsts pilsoņiem
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Trešās valsts pilsonim nepieciešams saņemt izziņu (lēmumu) iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā par tiesībām iegādāties nekustamo īpašumu, kurš atrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, telefoniski, izmantojot e-pastu un elektroniskos pakalpojumus. Iesniegumā norāda nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķi.
Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts vai kopija uzrādot oriģinālu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Termiņš noteikts atbilstoši likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” noteikumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1. solis
1. E-Pasts - Persona nosūta uz e-pasta adresi info@rezeknesnovads.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts.
2. Klātiene - Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā un iesniedz iesniegumu. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts vai kopija uzrādot oriģinālu
3. Pasts - Persona nosūta pa pastu Rēzeknes novada pašvaldībai iesniegumu. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts.
4. Portāls -  Persona nosūta E-iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.solis
1. E-Pasts - Personai uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīti ar drošu elektronisko parakstu parakstīti pakalpojuma izpildes dokumenti;
2. Pasts - Personai pa pastu tiek nosūtīti pakalpojuma izpildes dokumenti;
3. Klātiene - Persona ierodas Rēzeknes novada pašvaldībā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki