Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

            1)Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;
2) iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, atjaunošanas vai anulēšanas iemeslu - jāiesniedz oriģināls;
3) reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas - jāuzrāda oriģināli;
4) dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli;
5) kvīts par valsts nodevas samaksu - jāiesniedz oriģināls

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva par civilstāvokļa reģistru ierakstu papildināšanu, labošanu, atjaunošanu vai anulēšanu - 7 EUR (MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906, Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu)

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu): Valts nodeva jāsamaksā pirms labojuma izdarīšanas un dokumenta saņemšanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):23
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai dzimtsarakstu iestādē nepieciešamie dokumenti:
•  pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
• civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība, izziņa), kas apliecina aktualizācijas vai atjaunošanas nepieciešamību, vai apstiprina iesniedzēja norādītās reģistra ieraksta aktualizēšanai vai atjaunošanai nepieciešamās ziņas -  jāuzrāda oriģināls;
• personas iesniegums vai citas dzimtsarakstu nodaļas atzinums, vai tiesas spriedums, vai administratīvais akts - jāuzrāda oriģināls;
• aktualizējamais civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība vai izziņa) - jāuzrāda oriģināls.

Saskaņā ar Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumiem Nr. 906 ,,Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”, par pakalpojumu maksājama valsts nodeva.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
•  pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
• civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība, izziņa), kas apliecina aktualizācijas vai atjaunošanas nepieciešamību, vai apstiprina iesniedzēja norādītās reģistra ieraksta aktualizēšanai vai atjaunošanai nepieciešamās ziņas -  jāuzrāda oriģināls;
• personas iesniegums vai citas dzimtsarakstu nodaļas atzinums, vai tiesas spriedums, vai administratīvais akts - jāuzrāda oriģināls;
• aktualizējamais civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokuments (apliecība vai izziņa) - jāuzrāda oriģināls.

Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki