Civilstāvokļa aktu apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, var tās saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru).
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1) pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
2) pilnvarotai personai - jāuzrāda pilnvaras oriģināls;
3) iesniegums - jāiesniedz oriģināls

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi
24.09.2013. MK noteikumi Nr. 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" - EUR 7,00

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu): Civilstāvokļa aktu apliecinošu dokumentu atkārtota izsniegšana notiek mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc valsts nodevas samaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, par kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts izdarīts; nepilngadīgas personas vecāki vai likumiskais pārstāvis; mirušas personas radinieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1