Dzimšanas reģistrācija un pirmreizēja dzimšanas apliecības izsniegšana
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
         Dzimšanas fakta reģistrēšanai:
1) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu - jāiesniedz oriģināls;
         2) bērna mātes,  bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un  bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
3) spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts - jāuzrāda oriģināls;
4) vecāku pases vai personas apliecības - jāuzrāda oriģināli;
5) ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts - bērna dzimšanas apliecība – jāiesniedz oriģināls.

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
Klātiene   -   reģistrēt bērna dzimšanas faktu jebkurā dzimtsarakstu nodaļā ierodas viens vai abi bērna vecāki. Ja bērna vecāku savstarpējā laulība nav reģistrēta, bet vecāki vēlas bērna dzimšanas dokumentos ierakstīt ziņas par tēvu, paziņojot par bērna piedzimšanu, abi vecāki vai arī bērna māte, bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs iesniedz kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
1 darba diena
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē dzimtsarakstu iestādē.

Ierodoties dzimtsarakstu nodaļā, līdzi jāņem pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
• ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par dzimšanu - jāiesniedz oriģināls;
• dzimšanas reģistrācijas fakta pieteicēja personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);
•  vecāku laulības apliecība,

Paternitātes atzīšanai:
• paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa klātienē vai notariāli apstiprināta);
• bērna mātes, bērna mātes vīra vai bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva personiski iesniegts vai dzimtsarakstu nodaļai adresēts iesniegums, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēja paraksta īstums, ja bērna mātes laulība nav šķirta jeb no laulības šķiršanas spēkā stāšanās dienas nav vēl pagājušas 306 dienas - jāiesniedz oriģināls;
•  vecāku pases vai personas apliecības - jāuzrāda oriģināli;
•  spēkā esošs tiesas sprieduma apliecināts noraksts (ja bērna mātes laulība šķirta);
•  ja dzimšanas fakts jau reģistrēts - bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemt klātienē dzimtsarakstu iestādē.
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607178
E-pasts: dzimtsaraksti@rezeknesnovads.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki