Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Valmieras pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvesvietas deklarēšana (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Iedzīvotāju reģistrā reģistrēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reģistrēt deklarēto dzīvesvietu var ektroniski portālā www.latvija.lv. Lai lietotu šo pakalpojumu, nepieciešams drošs elektroniskais paraksts vai internetbankas autentifikācija.
Klātienē to var izdarīt, klātienē ierodoties pie iedzīvotāju reģistrēšanas speciālista pašvaldībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Aiga Kontere, aiga.kontere@valmiera.lv, tel.64207144
Darba laiki
2. solis / Maksājuma solis
www.latvija.lv, pakalpojums ir bezmaksas.
Reģistrējot deklarēto dzīvesvietu klātienē - valsts nodeva EUR 4,27 jāiemaksā uz vietas pašvaldībā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Deklarētā dzīvesvieta tiek nomainīta tūlīt pēc izmaiņu reģistrēšanas Iedzīvotāju datu bāzē. Klātienē jāuzrāda arī valsts nodevas nomaksu apliecinošs dokuments.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus