Kadastra telpisko datu saņemšana, izmantojot Arc Spatial Data Exchange replikāciju
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ikvienam interesentam (publiskai, juridiskai vai fiziskai personai) noslēdzot atbilstošu līgumu, Arc Spatial Data Exchange replikācija nodrošina kopēt un lietot Kadastra telpiskos datus (turpmāk – Kadastra karte) atbilstoši līgumā noteiktajam kā gala lietotājam vai pakalpojuma sniedzējam*.

*Iespējamie Kadastra kartes lietošanas noteikumu veidi:
1. gala lietotājam noteikumi atļauj lietot Kadastra karti tikai un vienīgi savām vajadzībām bez tiesībām to lietot pakalpojumu sniegšanai vai nodot lietošanai trešajai personai;
2. pakalpojumu sniedzējam noteikumi atļauj Kadastra karti lietot savām vajadzībām un iekļaut tās datus sniegtajos pakalpojumos, bet bez tiesībām Kadastra karti nodot lietošanai trešajai personai.

Arc Spatial Data Exchange replikācijas iespējas:
1) ātri un ērtā veidā replicēt (kopēt) liela apjoma ģeotelpisko datu kopu (Kadastra karti) uz klienta informācijas sistēmām;
2) replicēt (kopēt) ģeogrāfiski ierobežotu ģeotelpisko datu kopu atbilstoši klienta noteiktajai teritorijai.

Arc Spatial Data Exchange replikāciju var izmantot ar ģeotelpisko datu apstrādes programmnodrošinājumu, kas atbalsta savienojumu ar Arc Spatial Data Exchange 10.1 aplikāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Atbilstoši līgumā noteiktajam, bet ne mazāks kā 1 gads.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Paskaidrojumi:
Apmaksa: atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai. Kadastra karte vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam, slēdzot līgumu vismaz uz gadu par regulāru datu saņemšanu:
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Kadastra karte vektordatu formātā gala lietotājam un pakalpojumu sniedzējam, slēdzot līgumu vismaz uz gadu par regulāru datu atjaunošanu
kadastra kartes informācija, ja kadastra objekti un to skaits gada laikā nemainās un pārsniedz 3000 Viena zemes vienība gadā 0,20 EUR
kadastra kartes informācija, ja kadastra grupu skaits pārsniedz 4 kadastra grupas un gada laikā nemainās Viena kadastra grupa gadā 47,50 EUR
kadastra karte par visu Latvijas Republikas teritoriju Gads 185 000,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"