Nosacījumu izsniegšana Zemes ierīcības projektu izstrādei
Izvēlētā organizācija: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"
Īss apraksts:
Nosacījumu izsniegšana Zemes ierīcības projektu izstrādei
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
15 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
(Ministru Kabinets; noteikumi; 505; 2016.08.05.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.29.