Saskaņojums koku ciršanai valsts autoceļa aizsargjoslā
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par koku ciršanas saskaņošanu valsts autoceļa aizsargjoslā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Divu nedēļu laikā no saskaņojuma pieprasījuma iesniegšanas dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvo aktu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot valsts akciju sabiedrībā „Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 1997.03.11.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas valsts ceļi VAS
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.21.