Topogrāfisko plānu saskaņošana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Sertificēts mērniecības darbu veicējs pēc topogrāfiskās uzmērīšanas sagatavo topogrāfisko plānu,
- vispirms to saskaņo ar inženiertīklu turētājiem;
- pēc tam ar Alūksnes novada pašvaldības kartogrāfu;
- tad iesniedz to reģistrēšanai datu bāzes uzturētājam (SIA “Mērniecības datu centrs”).
Pakalpojums ir bez maksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Nav noteikts.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, personai elektroniski jāiesniedz Alūksnes novada pašvaldības kartogrāfam uzmērītais plāns.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
E-pasts dome@aluksne.lv
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc tam, kad kartogrāfs pakalpojuma pieprasītājam elektroniski sniedzis apstiprinošu atbildi, mērniekam ar izdruku jāvēršas pie Alūksnes novada pašvaldības kartogrāfa saskaņojuma saņemšanai.
Saskaņojums iespējams arī elektroniski, ar elektronisko parakstu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese