Topogrāfisko plānu saskaņošana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Sertificēts mērniecības darbu veicējs pēc topogrāfiskās uzmērīšanas sagatavo topogrāfisko plānu,
- vispirms to saskaņo ar inženiertīklu turētājiem;
- pēc tam ar Alūksnes novada pašvaldības kartogrāfu;
- tad iesniedz to reģistrēšanai datu bāzes uzturētājam (SIA “Mērniecības datu centrs”).
Pakalpojums ir bez maksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Nav noteikts.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Alūksnes novadā
(Alūksnes novada dome; saistošie noteikumi; 17; 2015.12.03.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.02.