Rakšanas darbu atļaujas elektronisko sakaru tīklu būvniecībai (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ja rakšanas darbu kārtību nenosaka būvniecības procesa dokumentācija (būvatļauja, paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte), nepieciešams Būvvaldē saņemt rakšanas darbu atļauju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Pakalpojuma sniegšanas termiņš ir septiņas darba dienas no dienas, kad iesniegti visi dokumenti.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu būvvaldē jāiesniedz:
1. tehniskā shēma;
2. iesniegums;
3. VKPAI darbu atļauja, ja atrodas kultūras pieminekļa aizsardzības zonā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki