Pieprasījumu atmežošanas kompensācijas aprēķinam sastādīšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Valstij jāmaksā kompensācija, ja tiek atmežota zeme, kas Nekustāmā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā mežs. Būvvalde, kura izdod administratīvo aktu, kas personai piešķir tiesības veikt būvniecību, sagatavo pieprasījumu kompensācijas aprēķinam un to nosūta Valsts meža dienestam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pakalpojuma maksimālais sniegšanas termiņš - viens mēnesis no dokumentu iesniegšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu būvvaldē jāiesniedz:
1. informācija par atmežojamās platības zemes īpašnieku;
2. atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns, ko izgatavo mērnieks;
3. informācija par kompensējamās mežaudzes platību, atrašanās vietu, atmežojamo platību sadalījumā pa meža nogabaliem, atmežošanas mērķi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts meža dienests 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas aprēķina kompensācijas apmēru un nosūta Būvvaldei.
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki