Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņa ir nepieciešama, ja īpašnieks vēlas vēl nepabeigtu būvobjektu reģistrēt zemes grāmatā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Termiņš atkarīgs no iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamības. Jautājums tiek izskatīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu jāiesniedz derīgs, akceptēts būvprojekts un derīga būvatļauja. Pasūtītājam vai būvētājam jānodrošina objekta apsekošana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņēmējam tiek izsniegta izziņa. Saņemšanas brīdī jāuzrāda dokuments kas pierāda pakalpojuma apmaksu. Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē vai pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki