Izziņas par būves neesību dabā izsniegšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Gadījumā ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements, tā ir nojaukta un teritorija ir sakārtota, būvvalde pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja, lietotāja, pieprasījuma saņemšanas sagatavo izziņu kas apliecina būves neesību dabā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Izziņa tiek izsniegta divu nedēļu jeb desmit darba dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu izziņu ir jāiesniedz iesniegums un jāaizpilda veidlapa, kas saņemama klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvvalde izdod izziņu, kas apliecina būves neesību dabā. Nepieciešams nodevas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki