Atļaujas saņemšana ēkas nojaukšanai (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ja būves stāvoklis neatbilst būtiskām būvei izvirzāmām prasībām, tā ir jāsakārto vai jānojauc.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju nojaukt būvi, ieceres ierosinātājs (pasūtītājs) iesniedz būvvaldē šādus dokumentus:
- ēkām, kuras nav pieslēgtas ārējiem inženiertīkliem - Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 2.pielikums “Paskaidrojuma raksts” ar pielikumiem;
- otrās vai trešās grupas ēkām ar ārējiem inženiertīkliem - Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 4.pielikums “Būvniecības iesniegums”, būvprojekts minimālajā sastāvā, saskaņojumi;
- būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (fiziskai personai);
- būvdarbu uzsākšanas dokumenti (juridiskām personām).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvvalde:
pēc paskaidrojuma raksta saņemšanas, izdara atzīmi par būvniecības ieceres akceptu,
pēc būvniecības uzsākšanas dokumentu iesniegšanas, izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, pēc būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājuma par būvdarbu pabeigšanu atzīmes paskaidrojuma rakstā saņemšanas izdod izziņu par ēkas neesību dabā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki