Būvprojekta izmaiņu saskaņošana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc atzīmes izdarīšanas apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, kā arī būvdarbu veikšanas laikā ir pieļaujamas izmaiņas sākotnējā iecerē, ar nosacījumu, ja nevēlas mainīt būves lietošanas veidu. Persona, kurai ir izdota būvatļauja, var lūgt atļaut veikt izmaiņas būvprojektā attiecībā uz būves novietojumu, ēkas būvapjomu, ēkas fasādes risinājumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojuma sniegšanas termiņš nav noteikts.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvvaldē iesniedz projektētāja izstrādātās būvprojekta izmainītās daļas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts personīgi klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki