Ūdens transportlīdzekļu turēšana Alūksnes novada teritorijā esošajās ūdenstilpēs (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Samaksājot pašvaldības nodevu, ūdenstransporta līdzekļa īpašnieks iegūst tiesības turēt ūdens transporta līdzekli Alūksnes novada teritorijā esošajās ūdenstilpēs.

Nodevas objekti un likmes.
Par Alūksnes novada teritorijā esošas ūdenstilpes
(izņemot privātas) krastā turētu:                               EUR diennaktī       EUR kalendāra gadā
1. laivu līdz 5 z/s (t.sk. airu laivu)                                        1                            5
2. motorlaivu ar motora jaudu no 5 z/s līdz 20 z/s                4                           14
3. motorlaivu ar motora jaudu virs 20z/s                        7                           28
4. jahtu                                                                               10                           28
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojums saņemams no maksājuma pieprasīšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pašvaldības nodevu par ūdenstransporta līdzekļa turēšanu Alūksnes novada teritorijā esošajās ūdenstilpēs iespējams maksāt, ierodoties klātienē pašvaldības aģentūrā “ALJA” vai arī izdarot pārskaitījumu uz pašvaldības kontu:
AS „SEB BANKA”
LV58 UNLA 0025 0041 3033 5
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA"
Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 26141741
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums par ūdenstransporta līdzekļu turēšanu Alūksnes novada teritorijā esošajās ūdenstilpēs saņemams pēc nodevas nomaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA"
Adrese: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 26141741
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki