Izmaiņas būvatļaujā (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Ja uzsāktas būvniecības laikā mainās būvdarbu veicējs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs, jāveic izmaiņas būvatļaujā. Ja mainās būvniecības ierosinātājs, iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs. Būvvalde izdara izmaiņas būvatļaujā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai veiktu izmaiņas būvatļaujā, ieceres ierosinātājs (pasūtītājs) iesniedz būvvaldē šādus dokumentus:
- iesniegums;
- dokumenti būvniecības veikšanai (saistību raksti, līgumi, polises, rīkojumi, īpašumu apliecinoši dokumenti u.c.)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvatļaujā būvvalde izdara attiecīgās izmaiņas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki