Termiņa pagarināšana būvatļaujai (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Uzsāktas būvniecības turpināšana pēc būvatļaujas derīguma termiņa notecēšanas tiek uzskatīta par patvaļīgu būvniecību un nav pieļaujama. Ja būvniecība nav pabeigta līdz būvatļaujas derīguma termiņa beigām, būvatļaujas derīguma termiņu var pagarināt. Maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā - astoņi gadi (izņemot būves, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Termiņš:
Izsniegšanas termiņš nav noteikts.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pagarinātu būvatļauju, ieceres ierosinātājs (pasūtītājs) iesniedz būvvaldē šādus dokumentus:
- būvatļauja;
- būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par būvdarbu termiņa pagarināšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki