Izziņas saņemšana par apbedījumiem Alūksnes pilsētas kapsētās (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Apliecinājums par mirušas personas apbedīšanas faktu Alūksnes lielajos un/vai mazajos kapos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Izziņu iespējams saņemt piecu darba dienu jeb vienas nedēļas laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, nepieciešams iesniegt brīvā formā rakstītu iesniegumu Alūksnes novada pašvaldības aģentūrā "SPODRA" vai Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "Spodra"
Adrese: Brūža iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64323259
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Personas e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "Spodra"
Adrese: Brūža iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64323259
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki