Atļaujas saņemšana pašvaldības simbolikas lietošanai (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Personām, kuras izgatavo noteikumos noteikto simboliku komerciāliem mērķiem, jāsaņem pašvaldības atļauja. Nav jāsaskaņo, bet var lietot gadījumos, kad to atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, t.i. personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos, arhīvos, informatīvajiem mērķiem, gadījumos, kad simboliku lieto teritoriju reprezentējošiem nolūkiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Atļauju iespējams saņemt 10 darba dienu jeb 2 nedēļu laikā kopš pieprasīšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām jāiesniedz:
• iesniegums;
• izstrādājuma skice vai etalonparaugs;
• izmantošanas mērķis un formas apraksts, izstrādājumu skaits.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese