Atļauja personu iemitināšanai īrētajā pašvaldības dzīvoklī vai dzīvokļa nodošana apakšīrē (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Īrniekam ir tiesības lūgt atļauju izīrētajā, pašvaldībai piederošajā dzīvoklī deklarēt dzīvesvietu personām, kas nav īrnieka ģimenes locekļi. Likuma izpratnē īrnieka ģimenes locekļi ir laulātais, nepilngadīgi bērni (arī adoptēti), vecāki (adoptētāji), darbnespējīgi brāļi un māsas, pilngadīgi bērni, kuriem nav savas ģimenes.
Īrniekam ir tiesības izīrēto, pašvaldībai piederošo dzīvokli nodot apakšīrē, ja ir plānota pagaidu prombūtne.
Pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Atļaujas sagatavošanas maksimālais termiņš ir viens mēnesis.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, ir jāvēršas Alūksnes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē, adresējot iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai, ar lūgumu dot atļauju konkrētās personas iemitināšanai īrētajā dzīvoklī vai dzīvokļa nodošanai apakšīrē, tam pievienojot visu tajā dzīvojošo īrnieka pilngadīgo ģimenes locekļu piekrišanu, kas var būt kā atsauce uz īrnieka iesniegumu vai kā atsevišķs iesniegums (piekrišana).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene
Alsviķu pagasta pārvalde
Annas pagasta pārvalde
Ilzenes pagasta pārvalde
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
Jaunannas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Alsviķu pagasta pārvalde
Annas pagasta pārvalde
Ilzenes pagasta pārvalde
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
Jaunannas pagasta pārvalde
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma dokumentāciju iespējams saņemt atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese