Pašvaldības domes priekšsēdētāja izziņas saņemšana par piekrišanu iegūt īpašumā zemi (izņemot lauksaimniecības) Latvijas Republikas pilsētās un lauku apvidos (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Persona, kura kā darījuma tiesīgais subjekts nav norādīta likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 20. panta pirmajā daļā, zemi Latvijas Republikas pilsētās (izņemot 21. panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus) un persona, kura kā darījuma tiesīgais subjekts nav norādīta likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. panta pirmajā daļā zemi (izņemot lauksaimniecības) lauku apvidos (izņemot 29. panta pirmajā daļā noteiktos ierobežojumus), ir tiesīga iegūt īpašumā saņemot attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētāja piekrišanu izziņas formā.
Izziņas sagatavošana: bez maksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Viens mēnesis.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Izziņa ir apstrīdama Alūksnes novada domē, Dārza ielā 11, Alūksnē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās
(Augstākā Padome; likumi; 0; 1991.11.20.)
Par zemes privatizāciju lauku apvidos
(Augstākā Padome; likumi; 0; 1991.09.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.22.