Nekustamā īpašuma adreses piešķiršana, maiņa, precizēšana vai likvidēšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Lai zemes vienībai ēkai vai telpu grupai piešķirtu precizētu vai mainītu adresi, nepieciešams saņemt Alūksnes novada pašvaldības Zemes lietu komisijas lēmumu. Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas iesniegumu. Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta, Valsts adrešu reģistrā ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā mājaslapā www.kadastrs.lv, ja valsts adrešu reģistrā adrese ir reģistrēta, tad izziņu par adresi iespējams saņemt tieši Valsts zemes dienestā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmums ir apstrīdams Alūksnes novada domē, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, viena mēneša laikā no paziņošanas ieinteresētām personām.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Adresācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 698; 2015.12.11.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.29.