Atļaujas saņemšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot Valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus. Atļaujas saņemšana ir maksas pakalpojums.
Pakalpojuma saņemšanai maksājama valsts nodeva.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; zemes īpašnieka pilnvarotā persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids (līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas saņemšanai).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atļauja tiek izsniegta pēc maksājuma apliecinājuma iesniegšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Alūksnes novada domes lēmumu ir iespējams pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā, Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13A.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.26.