Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pabalstu vienu reizi četros gados piešķir ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai mājoklī, kurā persona (ģimene) dzīvo un ir deklarējusi savu dzīvesvietu.

Tiesības saņemt pabalstu ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētai:
1) ģimenei, kura audzina četrus vai vairāk bērnus;
2) daudzbērnu ģimenei, kurā vecāks viens audzina bērnus;
3) ģimenei, kura audzina bērnu ar invaliditāti;
4) ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu;
5) ģimenei, kura audzina bērnu un vienam vai abiem vecākiem ir noteikta II invaliditātes grupa;
6) personai, kurai noteikta I invaliditātes grupa;
7) atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta II invaliditātes grupa;
8) nestrādājošai politiski represētai personai, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu;
9) personai, kura ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
10) atsevišķi dzīvojošai valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušai personai, kurai noteikts trūcīgas personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
11) valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušai personai, kurai nav likumīgo apgādnieku un kura saņem Sociālā dienesta biroja "Aprūpe mājās" sniegto aprūpes mājās pakalpojumu;
12) atsevišķi dzīvojošai 80 gadu vecumu sasniegušai personai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Par pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 8; 2016.05.03.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.26.