Lēmums par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam
Izvēlētā organizācija: Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
30 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana.
Iesniedzamie dokumenti:
Persona Būvniecības informācijas sistēmā iesniedz:
1) iesniegumu;
2) plānotās darbības aprakstu (būvniecības ieceres nosaukums);
3) ceļu projektēšanas jomā sertificēta būvinženiera sagatavotu attiecīgā ceļa pievienojuma izvērtējumu un tehniski ekonomisko pamatojumu.
4) iesniegumam vēlams pievienot būvniecības ieceres grafiskā materiāla (ģenerālplāna) datni.
Pieprasīšanas kanāls: Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.
Izsniedzējs:
1) Pie valsts galvenajiem autoceļiem – Pārvaldīšanas daļa.
2) Pie valsts reģionāliem un vietējiem autoceļiem – Nodaļas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemšanas kanāls: Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus