Lēmums par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
30 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana.
Iesniedzamie dokumenti:
1) Iesniegums (MK 07.07.2008. noteikumu Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 2.pielikums).
2) pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniegtas būvatļaujas kopija (ja tāda ir izsniegta);
3) zemes robežu plāns un Zemesgrāmatas apliecības kopija;
4) Pašvaldības apstiprināta lokālplānojuma vai detālplānojuma kopija, par kuru tā izstrādes laikā saņemts pozitīvs atzinums no VAS "Latvijas Valsts ceļi" un kurā uzrādīts no jauna izveidojamais pievienojums.
5) Ceļu projektēšanas jomā sertificēta būvinženiera sagatavots attiecīgā ceļa pievienojuma izvērtējums un tehniski ekonomiskais pamatojums, saskaņā ar 07.07.2008. MK noteikumi Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”.Pieprasīšanas kanāls: Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Izsniedzējs:
1) Galvenie a/c – Pārvaldīšanas daļa.
2) Reģionālie, vietējie a/c – Nodaļas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei. Klātiene, neklātiene (elektroniski, pasts).
Maksājumi: Skatīt maksājumus