Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana
Izvēlētā organizācija: Aknīstes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Aknīstes novads
Īss apraksts:
Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Iesniegumu iestāde izskata viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas. Termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei ir nepieciešams veikt papildus pārbaudi.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pašvaldībā iesniedz iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aknīstes novada dome
Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Tālrunis: 65237751
Fakss: 65237751
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldība anulē ziņas par personas dzīvesvietu, ja tam ir pamats.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aknīstes novada dome
Adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208
Tālrunis: 65237751
Fakss: 65237751
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki