Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; zemes īpašnieka pilnvarotā persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids (līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas saņemšanai)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Ir
Atgādinājums
Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga, vai iesniegumam nav pievienoti visi dokumenti, pašvaldība 10 darbdienu laikā rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Auces novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Jelgavas ielā 1, Auce, Auces novads, LV-3708
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.06.