Ziņu iesniegšana par tirdzniecībai ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājs, iepakotājs un ievedējs, kā arī mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājs iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem (ar EK marķējumu vai bez tā) un substrātiem, vai sagatavotajiem mēslošanas līdzekļu maisījumiem.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo iesniegto informāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Persona, kas ražo un ieved mēslošanas līdzekļus un substrātus
• Persona, kas gatavo mēslošanas līdzekļu maisījumus
Termiņš:
Informācija jāiesniedz līdz 31.janvārim
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene
• Iesniedzējs ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

E-pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa e-pastu vai uz oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu

Pakalpojums ir bezmaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki