Ziņu iesniegšana par tirdzniecībai ražotajiem un ievestajiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Mēslošanas līdzekļu un substrātu ražotājs, iepakotājs un ievedējs, kā arī mēslošanas līdzekļu maisījumu gatavotājs iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam ziņas par iepriekšējā gadā tirdzniecībai ražotajiem vai ievestajiem mēslošanas līdzekļiem (ar EK marķējumu vai bez tā) un substrātiem, vai sagatavotajiem mēslošanas līdzekļu maisījumiem.
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo iesniegto informāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
• Persona, kas ražo un ieved mēslošanas līdzekļus un substrātus
• Persona, kas gatavo mēslošanas līdzekļu maisījumus
Termiņš:
Ziņas jāiesniedz līdz 31. janvārim par iepriekšējo gadu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi