Ražošanas dati atbilstīgi PRODCOM klasifikācijai un ražotāju saraksts atbilstīgi norādītajam kritērijam
Izvēlētā organizācija: Centrālā statistikas pārvalde
Īss apraksts:
Rūpniecības produkcijas veidu realizācija ir pārskata periodā pārdotās pašražotās produkcijas fiziskais apjoms un tā vērtība faktiskajās cenās bez pievienotās vērtības un akcīzes nodokļa.
Dati tiek vākti par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, kur rūpnieciskajā ražošanā nodarbināti 20 un vairāk cilvēku vai kuru iepriekšējā gada apgrozījums bijis virs 300 tūkst. Ls. Informāciju par rūpniecības produkcijas veidu ražošanu un realizāciju sniedz apstrādes rūpniecības dažādu nozaru uzņēmumi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Gan fiziskas, gan juridiskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāveic informācijas pieprasījums, kurā norādīti PRODCOM kodi un periodi, par kuriem nepieciešama informācija. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds (juridiskai personai - nosaukums, PVN reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti), dzīves vieta (juridiskā adrese), tālrunis. Iesniegumā jābūt iesniedzēja parakstam. Vēlams uzrādīt Jums vēlamo apmaksas veidu - vai apmaksu veiksiet skaidrā naudā vai ar bezskaidras naudas norēķinu CSP Informācijas centrā, vai arī ar bankas starpniecību, kā arī vēlamo saņemšanas veidu - pa pastu vai LR CSP Informācijas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Centrālā statistikas pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@csb.gov.lv
Telefons 67366922; 67366803
Fakss 67830137
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Centrālā statistikas pārvalde
Adrese: Lāčplēša iela 1, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@csb.gov.lv
Telefons 67366922; 67366803
Fakss 67830137