Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju / aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ēkai/inženierbūvei/telpu grupai pirmreizējo kadastrālo uzmērīšanu ierosina, lai iegūtu aktuālus datus par ēku/inženierbūvi/telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas dienā un izgatavotu kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtos un Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus izmanto, lai objektu nodotu ekspluatācijā, reģistrētu to zemesgrāmatā, un citiem mērķiem.

Uzmērot ēku/inženierbūvi/telpu grupu, tiek iegūti faktiskai situācijai apvidū atbilstoši dati. Atbilstoši iegūtajiem datiem un iesniegtajiem dokumentiem, Kadastra informācijas sistēmā reģistrē teksta un telpiskos datus, kā arī aprēķina ēkas/inženierbūves/telpu grupas kadastrālo vērtību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Informācija par personām, kuras ir tiesīgas ierosināt būvju un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu pieejama sadaļas "Procesa apraksts" laukā "1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana (1)".
Maksimālais termiņš (darba dienās):
32
Termiņš:
- līdz 25 d.d. - ēkai līdz 5000 m3, valsts noslēpuma statusam atbilstošai ēkai un telpu grupai;
- līdz 32 d.d. vai rakstveidā vienojoties par ilgāku termiņu - ēkai virs 5000 m3 un inženierbūvei.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Hipersaite